Vapaaehtoinen

Tule mukaan SSC:n toimintaan vapaaehtoisena!

Vapaaehtoisia tarvitaan seuran järjestämissä näytöksissä ja kilpailuissa ja vapaaehtoisia haetaan aina erikseen jokaiseen tapahtumaan.

Vapaaehtoistehtäviä ovat mm.:

 • EA= Henkilö/henkilöt vastaavat asianmukaisesta ensiavusta. (vaatimuksena EA osaaminen koulutuksen, työn tms. kautta)
 • Järjestyksenvalvonta = järjestyksenvalvojakortin omaava henkilö, joka vastaa sujuvasta ja turvallisesta liikkumisesta sekä opastuksesta tarpeen vaatiessa.
 • Kulunvalvonta =  sama kuin edellinen, mutta henkilöllä ei tarvitse olla järjestyksenvalvojakorttia.
 • Lipuntarkastaja = Vastaa ovella yleisön lippujen tarkastamisesta.
 • Myyntipiste = Vastaa myyntipisteen tuotteiden myynnistä, rahastuksesta sekä esillepanosta. 
 • Koristelu = Vastaa näytöstilan koristelusta. 
 • Mattojen kuljetus = Avustaa esiintymisalueeseen tarvittavien mattojen kuljetuksesta esiintymispaikalle sekä pois.  Huolehtii mattojen siistimisestä ennen näytöstä. 
 • Pysäköinti = Vastaa asianmukaisesta pysäköinnistä ja turvallisesta liikkumista pysäköinti alueella. 
 • Juontaja = Juontaa näytöksen ja kertoo näytöksen kulusta. Huolehtii lisäksi mattolämmittelyjen aikataulussa pysymisestä.
 • Valokuvaus = Näytöksen esiintymisten valokuvaus (liikkuva kuva). Toivotaan kokemusta harrastuksen / ammatin kautta. Kuvaajalla oma kamera käytössä.
 • Musiikin soitto & tietokonehommat  = Joukkueiden esiintymismusiikkien soitto ja näytöksen PowerPointin esittäminen tietokoneelta screenille.

 

Tule vapaaehtoiseksi kevätnäytökseen 21.5.2022!

Näytöksessä esiintyvät kaikki seuran joukkueet ja näytös on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen näytös alkaa klo 12:00 ja toinen klo 15:30.

Näytöksessä 1 esiintyvät joukkueet: Special Hails, Gust, Storm, Droplet, Cyclone, Raindrops, Whirlwind, Sandstorm, Typhoon, Avalanche

Näytöksessä 2 esiintyvät joukkueet: Tuulenpyörre, Snowflakes (ryhmästuntti), Trombi, Sprinkle, Drizzle, Ice Age, Tempest, Mistral, Vortex, Blizzard

Seuran tapahtumissa merkittävässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Käytäntönämme on ollut, että jokaisesta joukkueesta tulee olla vähintään kaksi vapaaehtoista henkilöä, jotta meillä on riittävästi käsiä tapahtuman järjestämiseen. ​

Vapaaehtoiset pääsevät ilmaiseksi näytökseen ja lisäksi saavat kahvilasta seuran piikkiin päivän aikana juoman ja suolaisen tai makean syötävän. ​

Halutessaan vapaaehtoinen voi olla mukana molemmissa näytöksissä, jolloin hän saa syödä kahvioista kaksi kertaa päivän aikana.

ILMOITTAUDU VAPAAEHTOISEKSI TÄÄLLÄ!

Ilmoittautuminen auki 4.5. klo 23:59 asti.