Vapaaehtoinen

Tule mukaan SSC:n toimintaan vapaaehtoisena!

Vapaaehtoisia tarvitaan seuran järjestämissä näytöksissä ja kilpailuissa ja vapaaehtoisia haetaan aina erikseen jokaiseen tapahtumaan.

Vapaaehtoistehtäviä ovat mm.:

Ea= Henkilö/henkilöt vastaavat asianmukaisesta ensiavusta. 

Kulunvalvonta = järjestyksenvalvojakortin omaava henkilö, joka vastaa sujuvasta ja turvallisesta liikkumisesta sekä opastuksesta tarpeen vaatiessa. 

Ajanvalvonta = Mattolämmittelyjen / näytöksen esiintymisten ajanvalvonta ja aikataulussa pysymisestä huolehtiminen. 

Lipuntarkastaja = Vastaa ovella yleisön lippujen tarkastamisesta 

Myyntipiste = Vastaa myyntipisteen tuotteiden myynnistä, rahastuksesta sekä esillepanosta. 

Koristelu = Vastaa näytöstilan koristelusta. 

Mattojen kuljetus = Avustaa esiintymisalueeseen tarvittavien mattojen kuljetuksesta esiintymispaikalle sekä pois. + mattojen mahdollinen siistiminen ennen näytöstä. 

Juontaja = Juontaa näytöstä ja kertoo näytöksen kulusta 

Valokuvaus = Näytöksen esiintymisten valokuvaus (liikkuva kuva). Toivotaan kokemusta harrastuksen / ammatin kautta. Kuvaajalla oma kamera käytössä.

Pysäköinti (tarvittaessa) = Vastaa asianmukaisesta pysäköinnistä ja turvallisesta liikkumista pysäköinti alueella. 

Musiikin soitto (tarvittaessa) = Joukkueiden esiintymismusiikkien soitto.

 

Vapaaehtoiseksi talvinäytökseen 4.12.2021?

Tule mukaan SSC talvinäytökseen vapaaehtoiseksi!

Näytöksessä esiintyvät kaikki seuran joukkueet ja näytös on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen näytös alkaa klo 12:00 ja toinen klo 15:30.

Näytöksessä 1 esiintyvät joukkueet: Special Hails, Gust, Storm, Droplet, Cyclone, Raindrops Whirlwind, Typhoon, Blizzard ja Avalanche

Näytöksessä 2 esiintyvät joukkueet: Tuulenpyörre, Trombi, Sprinkle, Drizzle, Sandstorm, Ice Age, Mistral, Vortex, Dust Devil ja Blast

Seuran tapahtumissa merkittävässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Käytäntönämme on ollut, että jokaisesta joukkueesta tulisi olla vähintään kaksi vapaaehtoista henkilöä, jotta meillä on riittävästi käsiä tapahtuman järjestämiseen. ​

Vapaaehtoiset pääsevät ilmaiseksi näytökseen ja lisäksi saavat kahvilasta seuran piikkiin päivän aikana juoman ja suolaisen tai makean syötävän. ​

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi talvinäytökseen täällä!