Urheilun eettisyys

Antidoping ja urheilun eettisyys

SSC:ssä noudatamme urheilun antidopingkäytäntöjä, urheilun eettisiä linjauksia sekä reilun pelin ihanteita. Toimimme seuravien periaatteiden mukaisesti:

 • Kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan mahdollisuus harrastaa liikuntaa
 • Toimintamme tarjoaa jäsenille iloa ja mielihyvää 
 • Kannustamme kaikkia jäseniä hänen taitotasostaan riippumatta 
 • Seuramme toiminta on päihteetöntä ja urheilullisia elämäntapoja edistävää 
 • Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä jäseniä että heidän  vanhempiaan/huoltajiaan 
 • Kaikille valmentajille tarjotaan mahdollisuudet osallistua  valmentajakoulutukseen  
 • Seurassamme on kiusaamisen nollatoleranssi ja puutumme kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjimiseen.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry julkaisee vuosittain ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” -luettelon. Sen tarkoituksena on helpottaa urheilijoiden lääkeaineiden käyttöä ja antaa tähän liittyviä ohjeita. SUEK:n sivuihin ja lääkeaineluetteloon pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta. Lisäksi löydät alta linkin Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeen sivuille jossa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

https://suek.fi/

https://www.etoleyksin.fi/


TOIMINTAMALLI EPÄASIALLISEN KOHTELUN ESILLE NOSTAMISEEN JA SIIHEN PUUTTUMISEEN 

Urheiluseura toimintaympäristönä koostuu hyvin erilaisista toimijoista ja rooleista. Yksi henkilö voi olla seurassa urheilija, valmentaja, seuratoimija, vanhempi, työntekijä sekä harrastaja eli hänellä on monta roolia ja seura on hänelle sekä työnantaja että yhteisö, missä harrastaa ja mahdollisesti jopa lapset harrastaa. 

Toimii tässä kokonaisuudessa missä tahansa roolissa on selvää, että jokaisella on oikeus osallistua toimintaan omana itsenään, turvallisesti ja ilman minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista.  

Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen epäasialliseen kohteluun, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli tälläistä tapahtuu on se syytä nostaa esiin, jotta se voidaan katkaista ja siihen voidaan puuttua.

Tämä on koko Myrskyperheen asia, ei vain mahdollisen kiusaajan ja kiusatun välinen asia. Kuka tahansa voi puuttua tilanteeseen ja nostaa sen esiin, mikäli havaitsee epäasiallista kohtelua.  

Mitä nopeammin pystymme puuttumaan epäasialliseen kohteluun sitä helpompi tilanteet on ratkaista. Suurin osa tilanteista voidaan keskustella joukkueen, tiimin tai esihenkilön kanssa ja pääsemme eteenpäin.  

Myös mahdolliseen epäasialliseen käytökseen syyllistynyt henkilö voi ottaa asian puheeksi, nostaa käden pystyyn virheen merkiksi ja auttaa tilanteen selvittämistä.  

Alla oleva ohjeistus auttaa myös näihin tapauksiin.  

Jos keskustelu välittömässä lähiympäristössä ei auta tai kyseessä on selkeästi vakavampi tapaus niin myös siihen on ohjeistus alla.
 

 JOS SINUA KOHDELLAAN VÄÄRIN TAI HAVAITSET EPÄASIALLISTA KOHTELUA 

 • Ota asia esille syrjintään, häirintään tai kiusaamiseen syyllistyneen henkilön kanssa ja/tai katkaise tilanne. Tilanne ei useinkaan ole helppo ja voit pyytää tukea puheeksi ottamiseen kollegalta, joukkuekaverilta, esihenkilöltä tai valmentajalta.  
 • Keskustelu ei ole helppo ja varsinkin, jos saa palautetta väärinkohtelusta on tärkeää pysähtyä ja kuunnella ennen kuin vastaa. Älä vähättele toisen osapuolen kokemusta tai esitä vastasyytöksiä, vaikka palaute herättäisi voimakkaita tunteita. On syytä pitää mielessä, että näiden asioiden esiin ottaminen vaatii rohkeutta eikä näitä keskusteluita käydä, ellei jokin oikeasti ole pielessä. Ole asiallinen ja ratkaisuhakuinen.  
 • Keskustelut ala-ikäisten urheilijoiden kanssa raportoidaan vanhemmille ja vakavammissa tapauksissa keskustelut käydään aina vanhempien ja urheilijan kanssa yhdessä.  
 • Kirjaa ylös mitä on tapahtunut ja mitä toimenpiteitä on mahdollisesti tehty.

   

JOS ASIA EI RATKEA KESKUSTELULLA TAI JOS KESKUSTELU EI ONNISTU 

 • Ilmoita asiasta eteenpäin. Seurassa eettisistä asioista ja niiden käsittelystä vastaa toiminnanjohtaja.  
 • Kun raportoit tapahtumia kerro selkeästi mitä on tapahtunut, milloin tämä on tapahtunut, kuka/ketkä on mahdollisesti ollut paikalla/osallistunut tapahtumaan ja millä tavalla sekä mitä on mahdollisesti jo tehty asian eteen. Raportointi on paras tehdä kirjallisesti ja toimittaa sähköpostilla -> toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi.  
 • Selvitystyö etenee tästä niin, että myös toisen tai mahdollisesti useampien osapuolien näkemys/näkemykset selvitetään ja kirjataan.  
 • Tavoitteena on sopia yhdessä jatkotoimenpiteistä ja seurannasta. Mikäli asia ei ratkea keskustelemalla vaihtoehtoina esimerkiksi on järjestelyt työhön tai joukkueeseen, määräaikainen harrastuskielto, puhuttelu, varoitus tai työsuhteen päättäminen.  
 • Jos asiaa ei voida ratkaista seuran sisällä voidaan mukaan ottaa virallisia tahoja, kuten työterveyshuolto, lajiliitto, SUEK ja työsuojeluviranomainen.  

 

JOS ON SYYTÄ EPÄILLÄ RIKOSTA 

 • Tee asiasta rikosilmoitus. Tällöin asia siirtyy viranomaisen käsittelyyn. Jos seura/työnantaja ei ole rikoksen osapuoli, on seura/työnantaja tarvittaessa harrastajan/työntekijän tukena. Vastuu tukemisesta on valmennuksella/esihenkilöllä. Jos tekijäksi epäillään työnantajaa, saa työntekijä tukea työterveyshuollosta, työsuojeluviranomaiselta tai oman ammattiliiton lakimiespalvelusta.