Valmentaja

Laadukas valmennustoiminta on seuramme ehdoton kulmakivi ja valmentajat ovat seuran tärkein voimavara. Valmentajat suunnittelevat ja toteuttavat harrastajille motivoivat ja kehittävät harjoitukset valmennuspäälliköiden tuella.

Mikäli valmennustoiminnasta herää kysymyksiä, valmennuspäälliköt auttavat sinua. Löydät valmennuspäälliköiden yhteystiedot täältä.

Valmentajaksi Myrskyperheeseen?

Seurassamme toimii tällä hetkellä noin 35 työsuhteista tuntivalmentajaa. Lisäksi seuramme toiminnassa on mukana joukko harjoittelijoita sekä vapaaehtoisesti toimivia valmentajia.

Haluaisitko sinä olla valmentajana osana Myrskyperhettä? Haluatko kehittää itseäsi, valmennustiimiä sekä joukkuetta suomen -ja maailman huipulle? Täydennämme valmennustiimejä pääasiassa kevätkauden loppupuolella ennen uuden toimintavuoden alkua elokuussa. Tarvittaessa täydennämme valmennustiimejä myös kesken kauden. Tiedustelut vapaista valmennuspaikoista voit laittaa valmennuspäällikölle (heidi.telkamo@spiritshakin.fi).

Odotamme hakijalta

 • Innostunutta työotetta
 • Halua kehittää osaamistaan ja valmennettavien taitoja
 • Sitoutumista joukkueen toimintakalenteriin

Tarjoamme

 • Valmennustiimin ja joukkueenjohtajan tuen
 • Valmennuspäälliköiden tuen
 • Kouluttautumismahdollisuuksia
 • Valmennuspalkkion

Valmennustoimintaan mukaan voivat hakea kaikki vähintään 15-vuotiaat tai 15-vuotta kauden aikana täyttävät henkilöt.

Kaikki henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta valmennustoiminnasta, aloittavat seurassamme harjoittelijoina. Harjoittelijat suorittavat palkattoman 30 tunnin harjoittelun, jonka jälkeen harjoittelija  antaa valmennuspäällikölle ohjausnäytön. Näytön aikana apuohjaaja vetää yhden osan harjoituksista, esimerkiksi joukkueen lämmittelyn. Valmennuspäällikkö arvioi apuohjaajan ryhmänhallintataitoja tilanteessa. Mikäli näyttö hyväksytään, voi harjoittelija halutessaan aloittaa valmentamisen työsuhteessa.

Haemme uusia henkilöitä mukaan valmennustoimintaan pääsääntöisesti aina syys- ja kevätkausien loppupuolella. Seuraa siis seuramme nettisivuja ja sosiaalista mediaa, mikäli olet kiinnostunut valmennustoiminnasta!

Valmentajan polku

Seurassamme on käytössä valmentajan polku, jonka mukaisesti uusi valmennuksesta kiinnostunut henkilö voi seurassamme edetä valmentajanpolulla harjoittelijan roolista aina vastuuvalmentajaksi asti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARJOITTELIJA

 • Harjoittelija on 15-vuotias tai kauden aikana 15 vuotta täyttävä.
 • Harjoittelijalla on kokemusta valmennuksesta 0-1 vuosi.
 • Harjoittelija ottaa aktiivisen roolin oppijana ja osoittaa halua sekä kiinnostusta oppia muilta valmennustiimin jäseniltä.
 • Harjoittelija harjoittelee ohjaamista sekä ryhmänhallintataitoja käytännön ohjaustilanteissa.
 • Harjoittelija tutustuu valmentajan työn sisältöihin ja harjoittelee niitä myös käytännössä (esimerkiksi alkulämmittelyn suunnitteleminen ja ohjaaminen sekä palautteen antaminen urheilijoille).
 • Harjoittelija osallistuu joukkueen leireille ja kilpailuihin, kuten muutkin valmennustiimin jäsenet ellei muuta ole sovittu.
 • Harjoittelijan osaamisen kehittämistä tuetaan harjoittelijalle määriteltyjen koulutuksien avulla.

OHJAAJA

 • Ohjaaja on 15-vuotias tai kauden aikana 15 vuotta täyttävä.
 • Ohjaajalla on kokemusta valmennuksesta 1-2 vuotta.
 • Ohjaaja suunnittelee itsenäisesti yksittäisiä harjoituksia ja ohjaa niitä.
 • Ohjaaja osallistuu vuosi-, kausi- sekä viikkosuunnitelmien työstöön yhdessä valmentajien ja vastuuvalmentajien kanssa.
 • Ohjaaja osallistuu näytös- ja kilpailukoreografioiden suunnitteluun yhdessä valmentajien ja vastuuvalmentajien kanssa.
 • Ohjaajan osaamisen kehittämistä tuetaan ohjaajalle määriteltyjen koulutuksien avulla.

VALMENTAJA

 • Valmentajalla on kokemusta valmennuksesta 2-3 vuotta.
 • Valmentaja on vastuussa level/taitotaulukon seurannasta ja toteuttamisesta joukkueessa.
 • Valmentaja on vastuussa valmennustiimin ja vanhempien yhteydenpidosta sekä vanhempainiltojen järjestämisestä
 • Valmentaja on vastuussa joukkueen harjoitusten sekä näytös- ja kilpailukoreografioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä muiden ohjaajien / valmentajien / vastuuvalmentajien kanssa.
 • Valmentaja tukee ja opettaa harjoittelijoiden sekä ohjaajien osaamisen kehittymistä.
 • Valmentajan osaamisen kehittämistä tuetaan valmentajalle määriteltyjen koulutuksien avulla.

VASTUUVALMENTAJA

 • Vastuuvalmentajalla on kokemusta valmennuksesta yli 3 vuotta.
 • Vastuuvalmentajan tehtävät ja vastuut:
 • Level/taitotaulukon seuranta ja toteuttaminen.
 • Vastuu valmennustiimin ja vanhempien yhteydenpidosta sekä vanhempainilloista.
 • Joukkueen harjoitusten sekä näytös- ja kilpailukoreografioiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muiden ohjaajien / valmentajien / vastuuvalmentajien kanssa.
 • Tukee ja opettaa harjoittelijoiden, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittymistä.
 • Urheilijoiden henkilökohtainen valmennus ja tukeminen.
 • Urheilijapolku ja urheilijaksi kasvaminen.