Tukea harrastamiseen

Harrastus- ja kausimaksuihin on mahdollista hakea tukea erilaisilta tahoilta ja tälle sivulle on koottuna näistä useita. Lista ei kuitenkaan ole kaiken kattava ja muitakin keinoja ja tahoja on varmasti saatavilla.  

Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen. Toimeentulotukea haetaan yleensä kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan. 

KERAVA 

Harrastestipendi

Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille – Keravan Kaupunki 

  • Sinebrychoffin kanssa yhteistyössä myönnettävä avustus. Myöntöperusteet muun muassa lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet. 
  • Hakuaika: toukokuussa (kuluvan vuoden syksylle) ja joulukuussa (seuraavan vuoden keväälle) 

  

Harrasteseteli

Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille – Keravan Kaupunki 

  • Harrasteseteli on 0-300€ suuruinen sosioekonomisin perustein myönnettävä tuki ohjattuun tai omaehtoiseen harrastamiseen 
  • Hakuajat vuosittain: 1.1.-31.5. ja 1.8.-30.11.  

  

Nuorten kansainvälistymistuki

Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille – Keravan Kaupunki 

  • Avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastustoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa (ei kuitenkaan täysimääräisesti matkan kuluihin) 
  • Jatkuva haku 

 

SÄÄTIÖT JA YHDISTYKSET  

Hope ry  

Hope ry tukee vähävaraisten perheiden harrastuksia keräysvarojensa puitteissa. Hope ry ei myönnä tukea suoraan seuroille. Tukea haetaan ottamalla yhteyttä lähimpään Hope ry:n paikallistoimijaan, joka myös käsittelee hakemukset ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Myönnetyt summat vaihtelevat, mutta enimmäismäärä on ollut aikaisemmin ainakin 300 euroa/lapsi/vuosi. Lisätietoja Hope ry:stä ja sen paikallistoimijoista löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta https://hopeyhdistys.fi/apua-hope/

MLL

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kattava valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto. Osa paikallisyhdistyksistä tukee pienillä summilla lasten harrastusmenoja. Lisätietoja paikallisyhdistyksistä löytyy MLL:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/ 

 

Pelastakaa Lapset ry  

Pelastakaa Lapset ry myöntää harrastustukea alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa. Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille 

Tukea voi hakea omalla paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Jos paikkakunnalla ei ole yhdistystä, voi tukimahdollisuudesta tiedustella lähinnä sijaitsevalta yhdistykseltä. Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/

Seurakunnat  

Seurakunnilta voi hakea Tukikummit-avustuksia yksityishenkilöille. Avustuksia haetaan perheen asuinalueella sijaitsevan evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta. Yleinen käytäntö on, että diakoniatyöntekijälle varataan tapaamisaika puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta tai kirkollisesta lehdestä, jossa tiedotetaan seurakuntien toiminnasta. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tai kohdanneet yllättävän kriisin. Avustuksella on tarkoitus tukea ylimenovaihetta. Tukikummit-avustuksen hakemisesta päättää diakoniatyöntekijä. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/