Sääntömääräinen syyskokous torstaina 24.11.2022 klo 18:00

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen to 24.11.2022 klo 18:00.

Kokous järjestetään vain Teams-ympäristössä ja linkki kokoukseen tulee tänne 24.11.2022 aamupäivällä.

LINKKI

Kokouksen asialista:

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Päätetään kokous

Materiaalit ladataan tänne lähempänä kokousta.

Spirit Shakin’ Tilinpäätös 2021-2022

Spirit Shakin’ Tase-erittelyt 2021-2022 

Toimintakertomus 2021-2022

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran toiminnassa mukana olevat.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni.