Maksu- ja peruutusehdot

Maksu- ja peruutusehtoja on vuoden 2019 aikana saatujen kokemusten perusteella selvennetty ja avattu entistä tarkemmin. Haluamme toimia seurana yhdenvertaisesti kaikkia jäseniämme ja heidän perheitään kohtaan myös laskutusasioissa.

Tulevaisuudessa maksu- ja peruutusehdot päivitetään hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkamista, jotta jokaisella on niihin mahdollista tutustua ja täten sitoutua niiden noudattamiseen.

Nyt toistaiseksi käytämme vielä tapauskohtaisesta harkintaa siltä osin, kuin aikaisemmissa ehdoissa on ollut epäselvyyksiä.

Maksu- ja peruutusehdot 2020

1 Uusia harrastajia otetaan pääsääntöisesti mukaan harraste- ja harrastekilpajoukkueisiin syyskaudella lokakuun alkuun (4.10.2020) ja kevätkaudella helmikuun puoleen väliin asti (16.2.2020).

Harraste- ja harrastekilpajoukkueissa uusi harrastaja voi osallistua kaksiin harjoituksiin ilmaiseksi (kahdet ensimmäiset harjoitukset ilmoittautumisen jälkeen). Tämän jälkeen hän sitoutuu maksamaan seuran vuosittaisen jäsenmaksun sekä kausimaksun.

Kilpa- ja edustusjoukkueissa joukkuepaikan vastaanottamisen jälkeen urheilija sitoutuu maksamaan joukkueen jäsen- ja kausimaksun. Joukkuepaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti ilmoitetulla tavalla.

 

2 Kun uusi harrastaja aloittaa harrastamisen seurassa, tulee alaikäisen harrastajan huoltajan tai täysi-ikäisen urheilijan tehdä tunnukset seuran jäsenrekisterijärjestelmä myClubiin. Ilmoittautuminen seuran toimintaan tapahtuu nettisivujen myClub-linkin kautta.

Joukkueisiin ilmoittaudutaan syntymävuoden ja taitotason mukaisesti. Seurassa harraste- ja harrastekilpajoukkueisiin ilmoittaudutaan suoraan eikä niihin ole erillisiä joukkuejakoharjoituksia kuten kilpa- ja edustusjoukkueissa.

Kilpa- ja edustusjoukkueiden joukkueiden vaihdoista vastaa seuran päätoiminen työntekijä joukkuejakoharjoituksista saatujen tietojen perusteella.

 

3 Jokaisen seuran toimintaan myClubin kautta ilmoittautuvan harrastajan tulee tutustua etukäteen seuran sääntöihin sekä maksu- ja peruutusehtoihin. MyClubiin ilmoittautuminen sitouttaa harrastajan noudattamaan seuran sääntöjä sekä maksu ja peruutusehtoja. Jokaisen omalla vastuulla on tutustua näihin dokumentteihin etukäteen.

 

4 Tutustuttuaan edellä mainittuihin dokumentteihin ja tehtyään myClub-tunnukset harrastaja pääsee tarkastelemaan omia tietojaan myClubin kautta. Siellä pystyy esimerkiksi päivittämään yhteystiedot, tarkastelemaan omien laskujensa tilannetta ja ilmoittautumaan joukkueen tapahtumiin.

Jokainen täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on vastuussa omien tietojensa täyttämisestä sekä päivittämisestä myClubiin. Mikäli esimerkiksi laskutusosoite muuttuu, on täysi-ikäisen harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan vastuulla päivittää uusi osoite myClubiin.

Myös lisätietojen päivittäminen on tärkeää, jotta joukkueenjohtajilla, valmentajilla ja seuran päätoimisilla työntekijöillä on tieto allergioista ja vaatekoosta kilpailu- ja leirimatkoja varten.

Lisäksi kuvauslupa sekä kuvien julkaisulupa ja alaikäisten kohdalla lupa liittyä joukkueen mahdolliseen WhatAapp-ryhmään pyydetään myClubissa erikseen. Kilpajoukkueissa jokaisella jäsenellä täytyy näkyä merkittynä Sportti ID. ID:tä tarvitaan aina kilpailuilmoittautumisen yhteydessä.

MyClubin tiedot on hyvä tarkistaa vähintään vuosittain.

Laskutus tapahtuu seurassa pääsääntöisesti sähköpostitse. Mikäli haluat laskut postitse, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan (toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi). Postitse lähetettävistä laskuista perimme viiden euron laskutuslisän.

 

6 Seuran lähettämissä laskuissa maksuaika on normaalisti 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskun käsittely siirtyy Visma Financial Solutions Oy:lle.

Mikäli laskua ei ole maksettu 14 päivää laskun eräpäivän jälkeen, lähettää Visma Financial Solutions Oy maksukehotuksen, johon lisätään sekä viiden euron perintäkulu että 7 prosentin viivästyskorko.

Mikäli maksua ei ole saatu 17 päivää maksukehotuksen eräpäivän jälkeenkään, lähettää Visma Financial Solutions Oy maksuvaatimuksen, johon lisätään 14 euron perintäkulu.

Mikäli saatavia ei ole maksettu maksukehotuksesta eikä maksuvaatimuksesta huolimatta, aloittaa Visma Financial Solutions Oy perinnän.

Mikäli haluat siirtää laskun eräpäivää tai maksaa laskun osissa, ole sähköpostitse yhteydessä toiminnanjohtajaan ennen alkuperäisen laskun erääntymistä. Eräpäivän siirtäminen tai osissa maksaminen sitouttavat alkuperäisen laskun maksamiseen kokonaisuudessaan.

 

7 Kun Visma Financial Solutions Oy lähettää maksuvaatimuksen harrastajalle, astuu voimaan harrastekielto. Harrastekielto tarkoittaa, että harrastaja ei voi osallistua seuran toimintaan ennen kuin maksuasiat on seuran kanssa selvitetty.

Harrastekiellon astuessa voimaan, toiminnanjohtaja tiedottaa asiasta valmentajia ja täysi-ikäisiä harrastajia tai alaikäisen harrastajan huoltajaa asiasta sähköpostitse. Mikäli harrastaja saapuu harjoituksiin harrastekiellosta huolimatta, soittaa valmentaja huoltajalle. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää harrastaja pois harjoituksista.

Mikäli olet saanut Visma Financial Solutions Oy:lta maksuvaatimuksen, olethan pikimmiten yhteydessä sekä Visma Financial Solutions Oy:hyn että toiminnanjohtajaan, jotta harrastekieltoasia saadaan käsiteltyä ja harrastaja pääsee mahdollisimman pian takaisin harjoituksiin.

 

8 Jokaisella seuran joukkueella on kausimaksu, jonka suuruus on ilmoitettu joukkueen joukkuekirjeessä. Kausimaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa (erikseen kevät- ja syyskaudesta). Kausimaksu kattaa valmennuksen viikoittaisilla harjoitusvuoroilla, harjoitustilan ja esiintymispukujen lainan. Muusta toiminnasta laskutetaan erikseen joukkuekirjeessä ilmoitetun budjetin mukaisesti toimintamaksuina.

Ilmoittautuminen joukkueen vapaaehtoiseen akrobatiaan on sitova. Vapaaehtoisen akrobatian kausimaksua koskettavat samat periaatteet kuin kausimaksuja. Vapaaehtoisen akrobatian kausimaksua ei lähtökohtaisesti siis palauteta. Palautusta voi hakea lääkärintodistusta vastaan kohdassa 15 määritellysti.

 

9 Joukkueen kausimaksusta on mahdollista saada perhealennus sekä valmentaja-alennus.

Perhealennukseen on oikeutettu, mikäli kaksi tai useampi henkilö samasta perheestä harrastaa seurassamme. Perhealennukseen on oikeutettu, mikäli asuinosoite on sama tai kyseessä on muuten vanhempi-lapsi- tai sisarus-suhde. Vuonna 2020 perhealennus on 15 euroa jokaista perheen harrastajaa kohden. Perhealennuksesta tulee ilmoittaa toiminnanjohtajalle sähköpostitse kauden alkaessa. Alennuksia ei myönnetä jälkikäteen.

Seurassamme valmentajina toimivat harrastajat ovat oikeutettuja 120 euron valmentaja-alennukseen. Lisäksi pelaajavalmentajan toimivat ovat oikeutettuja 60 euron valmentaja-alennukseen. Mikäli valmentaja lopettaa valmentamisen seurassa kesken kauden, peritään häneltä takaisin puolet valmentaja-alennuksesta. Toiminnanjohtaja huolehtii valmentaja-alennusten toteutumisesta valmentajatilanteen mukaisesti. Jokainen valmentaja on itse velvollinen ilmoittamaan verottajalle saamastaan valmentaja-alennuksesta.

 

10 Kausimaksun lisäksi jokainen seuran harrastaja maksaa jäsenmaksun. Seuramme on rekisteröity yhdistys, jossa jokainen harrastaja on osa yhdistystä ja oikeutettu vaikuttamaan seuran toimintaan. Jäsenmaksu maksetaan ensimmäisen kausimaksun yhteydessä ja se on voimassa kalenterivuoden loppuun asti. Vuonna 2020 jäsenmaksu on 30 euroa. Jäsenmaksua ei palauteta, vaikka eroaisi seurasta kesken kalenterivuoden.

 

11 Joukkueiden toimintaan liittyy usein myös muuta toimintaa viikoittaisten harjoitusten lisäksi. Kaikki tämä muu kuin kausimaksuun sisältyvä toiminta laskutetaan toteutuneiden joukkueiden toimintamaksuina. Kilpailu-, varuste- ja opistoleirikustannukset laskutetaan läpileikkaavasti toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lisäksi toimintamaksuja voi tulla esimerkiksi Myrsky Areenalla pidettävistä päiväleireistä, joiden hinta on harjoittelun osalta 1,5e/h/hlö.

Joukkueiden suunnitellut toimintamaksut on ilmoitettu joukkuekirjeessä. Mikäli joukkueelle on tulossa joukkuekirjeessä ilmoitettujen kustannusten lisäksi muita kuluja, tulee näistä sopia yhdessä joukkueen vanhempainillassa.

Mikäli joukkueen suunnitellut toimintamaksut ylittävät vuodessa 1200 euroa, laskutetaan ne kuukausilaskutuksen kautta. Kuukausilaskun summa pysyy lähtökohtaisesti samana läpi vuoden. Kuukausilaskun suuruus sovitaan kauden alussa vanhempainillassa ja se perustuu aina joukkueen suunnittelemaan vuosibudjettiin. Kuukausilaskutuksen lopullinen summa sovitaan toiminnanjohtajan kanssa. Joukkueenjohtaja pitää joukkueen kuluista sekä tuotoista taulukkoa, jonka perusteella voidaan muodostaa tasauslaskut tai loppulaskut kesäkuussa ja joulukuussa.

 

12 Seurassamme on käytössä laskutuksen vuosikello. Vuosikellon tavoitteena on auttaa jäsenistöä ennakoimaan laskuja paremmin ja täten auttamaan talouden suunnittelussa sekä seuraamme kehittämään kassavirtaamme. Vuosikello päivitetään vuosittain.

Laskutuksen vuosikello koskettaa kuukausilaskutuksessa olevia joukkueita ainoastaan kausimaksujen osalta. Muilta osin kuukausilaskutuksessa olevien joukkueiden kuukausilaskut laskutetaan aina kuukauden 15. päivä helmi-toukokuussa sekä syys-joulukuussa. Syksyllä 2020 kuukausilaskutukseen liittyy poikkeuksia joukkuekohtaisesti ja niistä tiedotetaan joukkuetta joukkueenjohtajan kautta. 

LASKUTUKSEN VUOSIKELLO SYKSY 2020

Elokuu

  • Kausimaksut edustus-, kilpa- ja harrastekilpajoukkueilta VKO 35

Syyskuu

  • Kausimaksut harrastejoukkueilta VKO 37

Lokakuu     

  • Kilpa- ja edustusjoukkueiden varustetilausten laskuttaminen VKO 40
  • Harraste- ja harrastekilpajoukkueiden varustetilausten laskuttaminen VKO 41

Marraskuu

  • Glory-kilpailut 14.-15.11.2020 (laskutus n. 2 viikkoa ennen)

Joulukuu

  • Glory-kilpailut 12.12.2020 (laskutus n. 2 viikkoa ennen)

Muut kulut kuten leirikulut laskutetaan erillisillä laskuilla ja ne niputetaan mahdollisuuksien mukaan muihin mahdollisiin joukkueen pienempiin kuluihin. Opistoleirit laskutetaan omalla laskullaan.

 

13 Edellä mainittujen maksujen lisäksi kilpailevien joukkueiden urheilijoiden tulee ostaa lajiliiton lisenssi. Ilman lajiliiton lisenssiä urheilija ei voi osallistua kilpailuihin.

Spirit Shakin’ Cheerleaders ei vakuuta jäseniä eikä muita tapahtumiin osallistujia.

Jokaisen jäsenen on tärkeää huolehtia omasta kilpacheerleadingin kattavasta vakuutuksesta.

Lisenssin hankkiva jäsen voi hankkia vakuutuksettoman tai vakuutuksellisen lisenssin. Muiden jäsenten on mahdollisuus halutessaan ostaa harrastevakuutus lajiliiton kautta.

Lisenssi ja vakuutus hankitaan Suomisportista. Lisätietoja lisenssin ja vakuutuksen hankintaan löydät täältä.

 

14 Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein. Muista myös maksaa koko laskulla oleva summa kerralla ellet ole erikseen sopinut asiasta toiminnanjohtajan kanssa. Huomioithan, että laskulla oleva tilinumero ei ole sama kuin seuran virallinen tilinumero.

Mikäli jäsen suorittaa liikasuoritusta, Visma Financial Solutions lähettää liikasuorituksesta kirjeen, jossa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti tilinumero liikasuorituksen palautusta varten.

Liikasuorituksen palautuksesta Visma Financial Solutions vähentää 8,00€ käsittelykulun, joka on kulukorvaus tehdystä työstä, joka rahan palauttamisesta aiheutuu. Lähtökohtaisesti käsittelykulu vähennetään aina, mutta mikäli liikasuorituksen määrä on alle 16,00€, ei käsittelykulua vähennetä.

 

15 Harrastajien tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa. Pitkää liikuntakieltoa vaativassa loukkaantumistapauksessa kausimaksusta on mahdollista saada palautusta seuraavasti:

  • 50% palautus, mikäli jäsen voi harjoitella liikuntakiellon vuoksi maksimissaan kaksi kuukautta kauden aikana
  • 20% palautus, mikäli jäsen voi harjoitella liikuntakiellon vuoksi maksimissaan kolme kuukautta kauden aikana

Tätä lyhyemmissä loukkaantumisen tai sairastamisen aiheuttamissa harjoittelutauoissa ei myönnetä kausimaksun palautuksia.

Kausimaksun palautus edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista toiminnanjohtajalle. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä selvästi liikuntakielto ja sen pituus.

Mikäli uusi jäsen (ei seuran jäsen kahtena edellisenä kautena) ilmoittautuu kaudelle kaksi kuukautta ensimmäisten harjoitusten jälkeen, myönnetään kausimaksusta 20% alennus.

 

16 Ilmoittautuminen joukkueen leireille ja kilpailuihin on aina sitova. Ilmoittautuminen  tehdään myClub-järjestelmässä. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutusta osallistumisesta palautetaan maksu ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Maksun palautus edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista toiminnanjohtajalle. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä kilpailumaksuista palautusta haettaessa selvästi matkustuskielto ja leirimaksuista palautusta haettaessa liikuntakielto.

Palautusmahdollisuus koskee maksuja, joista seuran on mahdollista saada vielä palautus, paitsi tilanteissa, joissa pystytään osoittamaan, että seura ei ole tehnyt peruutusta ehtojen mukaisesti.

 

17 Peruutetuista vuoroista ei myönnetä rahallista korvausta. Seuran päätoiminen työntekijä pyrkii järjestämään aina korvaavan vuoron peruuntuneen tilalle, mikäli mahdollista. Korvaavat harjoitukset järjestetään saman kauden aikana.

 

18 Jos jäsen lopettaa harrastamisen, tulee hänen ilmoittaa asiasta joukkueen valmennustiimille sekä erota seurasta nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Lomakkeen lähettämispäivämäärä on seurasta eroamispäivämäärä. Lomakkeen täyttämällä jäsen vahvistaa halunsa erota seurasta, jolloin toiminnanjohtaja saa laskutusta varten tietoon tarkan lopettamispäivän. Samalla saamme seurana tietoa lopettamisen syystä seuramme toiminnan kehittämistä varten.

Kausimaksuista on mahdollista saada palautusta ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Jäsenmaksua ei palauteta.

Lopettaneella harrastajalla on velvollisuus maksaa kilpailumaksut, mikäli on kilpailuihin ilmoittautunut ennen eroamisilmoituksen saapumista eikä ole toimittanut lääkärintodistusta asiaan liittyen toiminnanjohtajalle. Lisäksi hänellä on velvollisuus maksaa tilaamansa varusteet, mikäli on tilauksen tehnyt ennen eroamisilmoituksen saapumista. Harrastaja on luonnollisesti oikeutettu saamaan myös varusteet käyttöönsä.

 

14  Seuran maksullisiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen on aina sitova. Mahdollisesta peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti seurakoordinaattorille. Leirimaksusta ei myönnetä alennusta, mikäli peruutus on tehty viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Sairastapauksessa leirimaksu palautetaan, mikäli osallistuja toimittaa lääkärintodistuksen toiminnanjohtajalle eikä pysty osallistumaan leirille lainkaan.

Seuralla on oikeus peruuttaa leiri, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Tästä tiedotetaan aina ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli Spirit Shakin’ Cheerleaders joutuu peruuttamaan tilaisuuden liian vähäisen osallistujamäärän tai kouluttajan sairastumisen vuoksi, hyvitetään osallistujille osallistumismaksu kokonaisuudessaan.


 

Mikäli sinulla on maksujen kanssa haasteita, haluat siirtää eräpäivää tai sopia maksusuunnitelmasta, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan (toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi tai toimisto@spiritshakin.fi).

 

Kaikki eräpäivän jälkeiset yhteydenotot suoraan Visma Financial Solutions Oy:lle (02 4808 8030, fsf.asiakaspalvelu@visma.com)