Yleinen

Avoin kirje seuramme toiminnassa mukana oleville 24.3.2020

Tämän avoimen kirjeen tarkoituksena on avata kokonaiskuvaa seuramme nykytilanteesta.

Olemme lähettäneet jo aikaisemmin erillisen tiedotteen siitä, miten esimerkiksi maksujen suhteen käytännössä toimitaan.

Koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa me emme ole voineet jäädä odottamaan – olemme pyrkineet ennaltaehkäisemään sekä terveydelliset että taloudelliset seuraamukset nimenomaan ennakoivilla toimenpiteillä.

Urheiluseuroissa, ja erityisesti cheerleadingin parissa, on otettu asian suhteen heti alusta alkaen tiukka linja ja joukkuetoiminta on keskeytetty kokonaan. Cheerleadingissa fyysistä kontaktia ei oikeastaan voi välttää joukkueharjoittelussa.

Tilanne aiheuttaa seurallemme merkittäviä taloudellisia haasteita. Vuonna 2020 tahtotilana on ollut kehittää seuran taloutta nimenomaan jäsenistön ulkopuolelta kerättävällä tulorahoituksella.

Kevään merkittävät varainkeruutapahtumat olisivat luoneet pohjaa loppuvuoden toiminnalle ja nyt kevätkausi on tappiollinen. Kiinteät kustannuksemme ovat noin 25 000€ kuussa, ja MyrskyAreenan suhteen maksamme neuvotteluista huolimatta pääasiallisesti täyttä vuokraa. Ajalta 16.- 20.3.2020 saamme vuokranalennuksen.

Tämän hetken arvioiden mukaan, vaikka toiminta jatkuisi syksyllä normaalisti, koronavirusepidemian vaikutuksesta seuran vuositulot laskevat merkittävästi.

Vaikka joukkueurheilu on nyt keskeytynyt, ei kaiken urheilun ja ennen kaikkea liikkumisen tarvitse loppua. Teemme aktiivisesti toimia sen eteen, jotta jäsenistöllämme on myös tässä poikkeustilanteessa käytössä materiaalia, jonka avulla innostus liikuntaan ja rakkaus lajiin säilyy.

Tahtotila on selvä: Haluamme, että meillä on myös tulevaisuudessa elinvoimaista seuratoimintaa, vaikka se vaatiikin juuri nyt vaikeita päätöksiä.

Urheilutoiminta

Seuran työntekijät sekä hallitus ovat tehneet aktiivista ja ennakoivaa selvitystyötä asiantuntijoiden avustuksella maaliskuun alusta lähtien – mitä on tehtävissä, jotta seurassamme on harrastustoimintaa jatkossakin.

Tiedotimme jäsenistöämme ensimmäisen kerran koronaviruksen leviämisen  ennaltaehkäisyyn liittyen 4.3.2020. Tämän jälkeen kävimme keskusteluja useamman joukkueenjohtajan kanssa – oli hienoa, että asiaan suhtauduttiin jo hyvissä ajoin vastuuntuntoisesti. Harjoitukset on toistaiseksi peruttu 13.4.2020 asti Valtioneuvoston määräysten mukaisesti.

Haluamme omalta osaltamme huolehtia jäsenistömme aktivoimisesta ja seuramme jäsenistölle on luotu esimerkiksi kotiharjoitteluohjelma yhteistyössä Helsinki Athletics Cheerleadersien kanssa. Linkki kotiharjoitteluohjelmaan on lähetetty kaikille seuramme jäsenille. Lisäksi joukkueillamme on mahtavia joukkuekohtaisia toimintatapoja niin yhteenkuuluvuuteen kuin harjoitteluunkin liittyen!

Seuramme junioreiden sekaedustusjoukkue Dust Devil oli valittu edustamaan Suomea lajin MM-kilpailuihin ja EM-kilpailuihin. Erittäin harmillisesti molemmat kilpailut ovat peruutettu tältä vuodelta.

Valmentajien ja työntekijöiden tilanne

Seuramme työllistää 43 työsopimuksellista valmentajaa sekä neljä päätoimista työntekijää.

Koska seuran ei ole tässä poikkeustilanteessa mahdollista saada suunniteltuja tuloja, tulee seuran toiminnasta aiheutuvia kuluja leikata. Suurimmat kuluerät seurassamme ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat.

Tästä syystä hallitus on tehnyt raskaita päätöksiä koskien työntekijöitä. YT-neuvottelut on käynnistetty päätoimisten lomauttamiseksi. Myös valmentajien ja ohjaajien palkanmaksu keskeytetään 27.3.2020 alkaen. Lisäksi on päätetty, ettei valmennuspäällikön äitiysloman sijaista palkata tässä tilanteessa.

Tilanteesta johtuen seuran toimintojen kokonaisorganisoitumista tarkastellaan uudelleen kevään 2020 aikana.

Palkanmaksun keskeytys koskettaa kaikkia seurassamme työskentelevää yhteensä 43 valmentajaa, joilla on voimassaoleva työsopimus. Palkanmaksun keskeytyminen perustuu Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite kestää 14 vuorokautta alkaen siitä ajankohdasta, kun toiminta on jouduttu keskeyttämään työnantajasta riippumattomasta syystä.

Päätoimisten lomautus toteutetaan pidemmällä aikavälillä, jotta seuran perustoiminnot pystytään ylläpitämään, eli henkilöstö ei ole yhtäaikaisesti poissa.

Päätoimisten työtehtävissä priorisoidaan nyt ne toimenpiteet, joiden avulla seuramme jäsenistö kokee jatkossakin yhteenkuuluvuutta seuraan ja omaan joukkueeseensa sekä sellaiset toimet, joiden avulla toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa.

Kaikille työntekijöille ja valmentajille on lähetetty ohjeistukset 16.3.2020, miten lomautusten ja palkanmaksun keskeytymistilanteissa tulee toimia.

Kaikki edellä esitetyt toimenpiteet ovat ennakoivia ja niiden avulla pyritään varmistamaan seuran toimintakyky myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa yhtenäisen Myrskyperheen merkitys kasvaa

Siitä, miten tilanne tulee jatkumaan, on olemassa useita erilaisia skenaarioita. Seuramme hallitus on työstänyt taloudellisia skenaarioita toiminnanjohtajan toimittamien tietojen pohjalta. Edellä kuvatut jo tehdyt toimenpiteet on tehty näiden taloudellisten skenaarioiden perusteella.

Valmennuspäälliköt ovat valmentajien ja ohjaajien tukena myös toiminnan ollessa keskeytyneenä. Valmennuspäälliköt työstävät tällä viikolla valmiiksi suunnitelmat niin valmentajien etätukemiseksi kuin jäsenistömme etävalmennukseenkin liittyen. Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet otetaan käyttöön viimeistään ensi viikosta lähtien.

Jokainen seuramme toiminnassa tavalla tai toisella mukana oleva voi omalla toiminnallaan ja omassa roolissaan tehdä parhaansa sen eteen, että meidän yhteinen Myrskyperheemme selviää näistä haastavista ajoista yhdessä!

Voi olla, että tulevaisuudessa toiminta ei ole täysin samanlaista kuin se oli ennen – muutokset ja niiden kautta uudistuminen ovat nyt edessä. Me voimme valita, miten asiaan suhtaudumme ja näemmekö sen uhkana vai mahdollisuutena.

Tiukan paikan tullen yhteenkuuluvuuden tarve lisääntyy, uusia innovaatioita syntyy ja yhteisöllisyys kantaa kohti tulevaa. Nämä ovat jo aikaisemmin olleet seuramme toiminnassa näkyviä asioita, joten niiden avulla uskomme myös pystyvämme toimimaan tässä tulevassa haastavassa tilanteessa.

Haluamme seurana toimia vastuullisesti ja teemme päätöksiä tämän mukaisesti. Tässä tilanteessa kuitenkin on äärimmäisen tärkeää, että jokainen ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen tässä tilanteessa.

Tässäkin haasteellisessa tilanteessa seuramme toimintaa ohjaavat arvomme:

  • Yhdessä Myrskyperheemme selviää mistä vain!
  • Toimimalla laadukkaasti nyt, ennakoimme vahvempaa tulevaisuutta.
  • Digitalisoituminen mahdollistaa yhteydenpidon joukkuekavereihin myös näinä haastavina aikoina – muistetaan nauraa ja pitää hauskaa!

Kiitos kaikille jäsenille ymmärryksestä tässä poikkeustilanteessa.

Kiitos myös valmentajille, jotka teette tälläkin hetkellä toiminnan ollessa keskeytyneenä pyyteettömästi töitä joukkueenne eteen!

Lisäksi kiitos työntekijöille korvaamattomasta panoksesta tässä haasteellisessa tilanteessa.

Kiitos ennen kaikkea hallituksessa toimiville rohkeista ja vastuullisista päätöksistä, joiden avulla Myrskyperheessä voimme katsoa optimistisesti kohti tulevaa!

Kaikki ajatukset ja ideat seuran toiminnan tukemiseen liittyen ovat ehdottomasti tässäkin tapauksessa tervetulleita – ota rohkeasti yhteyttä (puheenjohtaja@spiritshakin.fi tai toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi)!

#myrskyperhe #proudtobessc #tähtiseura

 

Ystävällisin terveisin,

Spirit Shakin’ Cheerleaders ry

Mia Koivujoki, toiminnanjohtaja

Sanni Suominen, puheenjohtaja